Adjunktus

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Bókay János utca 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekklinikán klinikai kutatások szervezése, vezetése. Tudományos és egyéb pályázatok vezetése. Részvétel a klinika graduális és posztgraduális oktatásában. Rendszeres gyakorlatok tartása német és angol nyelven. Tantermi előadás tartása gyermekgyógyászat témakörben. TDK hallgatók témavezetése. Témavezetés a doktori képzésben. Csecsemő- és gyermekgyógyászati betegellátó tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvos végzettség és doktori fokozat,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga

        Általános csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek

        Kutatásszervezési gyakorlat

        Pályázatírás, vezetés

        Elismert és dokumentált tudományos munkásságot képes felmutatni: klinikai kinevezések esetén szakmai folyóiratokban megjelentetett elsőszerzős közlemények és nemzetközi kongresszuson elhangzott előadások dokumentálásával

        Angol és német középfokú nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jártasság a kutatásszervezésben és tudományos pályázatok írásában

        Angol és német középfokú nyelvtudás

        MedSol rendszer ismerete

        Neptun rendszer ismerete

        Jártasság az egyetemi graduális idegennyelvű oktatás szervezésében

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia 1 példányban:

        szakmai önéletrajz

        diploma, PhD fokozat, szakvizsga és nyelvvizsga bizonyítvány másolata

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        Központi Könyvtárnak 10 munkanap szükséges a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldésekor.

        „Kérdőív az adjunktusi, tudományos főmunkatársi kinevezések elbírálásához” c. adatlap (beszerezhető az Egyetem Emberierőforrás­gazdálkodási Főigazgatóságánál vagy letölthető a http://.semmelweis.hu/human honlapról)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori fsz ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59737-3/KEEGF/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59737-3/KEEGF/2016, valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 59737-3/AOGY1/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742553   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.