Tanársegéd

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Balassa utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Szakorvosi feladatok ellátása fekvő- és járóbetegellátásban - Orvostanhallgatók oktatásában való részvétel - Német nyelvű oktatásban való részvétel - Klinikai kutatásban való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Pszichiátriai szakvizsga

        Megkezdett doktori képzés

        Német felsőfokú nyelvvizsga

        Angol középfokú nyelvvizsga

        MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel)

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs és empátiás készség,

        A pszichiátria iránti elkötelezettség, szakmai tapasztalat, széleskörű szakmai érdeklődés ,

        Team munkában való hatékony részvétel ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia 1 példányban:

        diploma és nyelvvizsga bizonyítvány másolata

        igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        Központi Könyvtárnak 10 munkanap szükséges a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldésekor.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori fsz ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57748/AOPSI/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd .         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57748/AOPSI/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 57748/AOPSI/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

ID: 2741570   Megjelentetés dátuma: 2016.09.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.