Adjunktus

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Szemészeti Klinika

Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Mária utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szemhéj daganatok, szemhéj körüli plasztikai beavatkozások, orbita beavatkozások területén való ismeretek diagnosztikus és műtéti tevékenységének végzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        PhD fokozat a fenti szakterületen

        Szemészeti szakvizsga

        Angol középfokú nyelvvizsga

        Elismert és dokumentált tudományos munkásságot képes felmutatni, elméleti intézeti kinevezés esetén rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelentetett elsőszerzős közlemények publikálásával és nemzetközi kongresszusokon elhangzott előadások dokumentálásával

        Egyetemi oktatói tapasztalata van

        MedSol rendszer ismerete

        Diagnosztikai és sebészeti gyakorlat a fenti szakterületeken, illetve a Szemészeti Klinika általános ambulanciájának munkájában

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia 1 példányban:

        szakmai önéletrajz

        diploma másolata

        szakvizsga bizonyítvány, tudományos fokozat és nyelvvizsga bizonyítvány másolata

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        Központi Könyvtárnak 10 munkanap szükséges a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldésekor.

         „Kérdőív az adjunktusi, tudományos főmunkatársi kinevezések elbírálásához” c.  adatlap  (beszerezhető  az  Egyetem  Emberierőforrás­gazdálkodási Főigazgatóságánál  vagy  letölthető  a  http://.semmelweis.hu/human honlapról)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori fsz ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48493-3/AOSZE/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48493-3/AOSZE/2016, valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 48493-3/AOSZE/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 24.

ID: 2735864   Megjelentetés dátuma: 2016.09.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.