Klinikai szakorvos (csecsemő- és gyermekgyógyász) 2 fő

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Klinikai szakorvos (csecsemő- és gyermekgyógyász) 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 , Üllői út 78/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi munkakörhöz általában kapcsolódó betegellátási feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Általános orvosi diploma,

        Csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Microsoft Office ismerete

        Empátia, proaktivitás, precizitás, türelem, csapatmunkára való készség, rugalmasság, segítőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettség, egyéb képesítést tanúsító okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47279-2/KEEGF/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Klinikai szakorvos (csecsemő- és gyermekgyógyász) 2 fő.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47279-2/KEEGF/2016, valamint a munkakör megnevezését: Klinikai szakorvos (csecsemő- és gyermekgyógyász) 2 fő.

        Elektronikus úton Hétváriné Varga Bernadett részére a hetvarine.bernadett@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier - 2016. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 47279-2/KEEGF/2016

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735516   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.