I. fokú építésügyi hatósági ügyintéző

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

I. fokú építésügyi hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés idejére, 2018. február 28. –ig –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építésügyi hatósági feladatok (29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. pont építésügyi igazgatási feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• az Építésügyi Csoport feladatkörébe tartozó ügyek döntés-előkészítése • az ÉTDR, az OÉNY használata • a döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása (helyszíni szemle, egyéb adminisztráció) • ügyfélfogadás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) vonatkozó önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 15. pontja szerinti besorolási osztálynál meghatározott foglalkoztatási feltételeknek való megfelelés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        I. fokú építésügyi hatósági gyakorlat

        közigazgatási alap-, szakvizsga

        építésügyi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamarics Réka osztályvezető nyújt, a 20/288-4905 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7960 Sellye, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2486/2016/SE. , valamint a munkakör megnevezését: I. fokú építésügyi hatósági ügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7960 Sellye, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2486/2016/SE., valamint a munkakör megnevezését: I. fokú építésügyi hatósági ügyintéző .

        Személyesen: Dr. Szalóky Ildikó jegyzőnél, Baranya megye, 7960 Sellye, Dózsa György utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sellye.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830049   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.