Élelmezésvezető

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Élelmezés

Élelmezésvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, Legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet élelmezési részlegének vezetése, irányítása. A betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a 37/2014 EMMI rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Dietetikus,

        Hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Érvényes működési engedély

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Hatályos jogszabályok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban

        Szakmai önéletrajz

        Szakmai vezetői program

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Érvényes működési engedély másolata

        Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska, gazdasági igazgató nyújt, a 0647/525-304 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20161018 , valamint a beosztás megnevezését: Élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely , Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20161018, valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.

        Elektronikus úton Lukács Piroska, gazdasági igazgató részére a titkarsag@svoek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Lukács Piroska, gazdasági igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2016. december 2.

        ÁEEK honlapja - 2016. november 14.

        Közigállás - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató honlapján 2016.11.08- án megjelenésre kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813089   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.