Pszichiátriai rehab. szakorvos

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

pszichiátriai rehab. szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvosi munkakörben pszichiátriai rehab. szakorvosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga,

        Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Érvényes működési engedély és kamarai tagság

        Egészségügyi alkalmasság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Pszichiátriai rehabilitációs szakvizsga,

        Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

        Szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása

        Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Kovács Lajos nyújt, a 47/525-302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1010/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pszichiátriai rehab. szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely , Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1010/2016, valamint a munkakör megnevezését: pszichiátriai rehab. szakorvos.

        Elektronikus úton dr.Kovács Lajos részére titkarsag@svoek.hu E-mail címen keresztül oldalon keresztül.

        Személyesen: dr.Kovács Lajos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Főigazgató dönt a Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház honlapja - 2016. október 17.

        AEEK honlapja - 2016. október 17.

        Közigállás honlapja - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772085   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.