Szülész-nőgyógyász szakorvos

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Szülészeti osztály

Szülész-nőgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvosi munkakörben szülész szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
szóló 2003. évi LXXXIV. tv. és az egyedi megállapodás- kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj , szolgálati lakást igény esetén biztosítunk rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Szülészet-nőgyógyászat szakvizsga,

        Egészségügyi intézményben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Érvényes működési engedély és kamarai tagság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban

        Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 0647/525-302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-10/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szülész-nőgyógyász szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely , Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-10/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szülész-nőgyógyász szakorvos.

        Elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK honlapja - 2016. október 10.

        Közigállás honlapja - 2016. október 10.

        Munkáltató honlapja - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761467   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.