Esetmenedzser

Sásdi Család -és Gyerekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sásdi Család -és Gyerekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű szülési szabadság ideje, legalább 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7370 Sásd, Arad utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az esetmenedzser az 1997. évi XXXI. törvény 40/A §-ban foglalt család -és gyermekjóléti központ feladatait látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        B kategóriás jogosítvány,

        15/1998 (IV.30.)NM rendelet 2. számú melléklet II. rész 1/A pontja szerinti képesítés, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        családgondozóként szerzett- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sásdi Család -és Gyerekjóléti Központ címére történő megküldésével (7370 Sásd, Arad utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Int/1-17/2016 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Sásdi Család -és Gyerekjóléti Központ címére történő megküldésével (7370 Sásd, Arad utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Int/1-17/2016, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Elektronikus úton Babodi Adrienn részére a sasdcss@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető a benyújtott pályázatok alapján dönt, szükség esetén személyes meghallgatást követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763431   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.