Intézményvezető

Sásd Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7370 Sásd, Arad utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokat végző intézmény irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet 2.I.I.1. alpontja szerinti végzettség és szakképzettség ,

        felsőfokú végzettséget v képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellá - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életrajz

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

        a pályázó nyilatkozatát, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        erkölcsi bizonyítvány

        a vezetői megbízáshoz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koszorus Tímea nyújt, a 72/576-527 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sásd Város Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2003/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Sásd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7370 Sásd, Dózsa György utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2003/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton Koszorus Tímea részére a aljegyzo@sasd.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a Humánügyek Bizottsága javaslata alapján dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményvezetői megbízás feltétele az intézménnyel létesített közalkalmazotti jogviszony. Az intézményvezető 250 %-os mértékű vezetői pótlékban részesül. Az intézményvezetőnek a megbízást követő 2 éven belül szociális szakvizsgát kell tennie.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827763   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.