2 fő szociális gondozó

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ
Házi segítségnyújtás

2 fő szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9600 Sárvár, Nádasdy utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Házi segítségnyújtáson a saját otthonában gondozásra szoruló egyén teljes körű fizikális és mentális ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, szociális gondozó, ápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, szakképesítést igazoló oklevél, munkaviszonyt igazoló iratok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hámoriné Németh Edit nyújt, a 95/320-149 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Nádasdy utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 113/2016. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Nádasdy utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 113/2016., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő szociális gondozó.

        Elektronikus úton Martonicz Teodóra részére a gondozasi@varsat.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hámoriné Németh Edit, Vas megye, 9600 Sárvár, Nádasdy utca 26. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828189   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.