Családsegítő

Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, Gyermekjóléti Szolgálat működési területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális segítő tevékenység biztosítása az 1997. évi XXXI. törvény és az 1993. évi III. törvény, valamint a kapcsolódó rendeletek alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális alapvégzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        Munkakör 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Család és gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Kistérségi társuláshoz tartozó települések ismerete, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okirat másolata

        a pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kámán-Németh Martina megbízott intézményvezető nyújt, a 06-30/537-5015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Hunyadi utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118-16/2016/GY , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Hunyadi utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118-16/2016/GY, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Kámán-Németh Martina részére a sarvartersegigyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sarvarikisterseg.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750025   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.