Védőnő

Sarud Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sarud község Önkormányzat

VÉDŐNŐI

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3386 Sarud, Munkácsy út 2/2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői és az iskola-egészségügyhöz kapcsolódó védőnői feladatok ellátása Sarud község közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        pályakezdő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tilcsik István polgármester nyújt, a 0636362001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sarud Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3386 Sarud, Kossuth út 93,. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1718/2016 , valamint a munkakör megnevezését: VÉDŐNŐI.         Postai úton, a pályázatnak a Sarud Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3386 Sarud, Kossuth út 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1718/2016, valamint a munkakör megnevezését: VÉDŐNŐI.

        Elektronikus úton Tilcsik István részére a polgarmester@sarud.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tilcsik István polgármester, Heves megye, 3386 Sarud, Kossuth út 93. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat benyújtási határidejét követő nap

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén szolgálati lakás biztosított.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarud.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822424   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.