Gyógypedagógiai asszisztens

Sárospataki Tankerületi Központ Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

A munkavégzés helye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Sárospataki Tankerületi Központ Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3888 Vizsoly, Szent János út 96.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanórán és a tanórán kívül a pedagógusok munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztens,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a páláyzattal összefüggő kezeléséhez.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalos Péter igazgató nyújt, a 46/587-440 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola címére történő megküldésével (3888 Vizsoly, Szent János út 96. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/051/00044-34/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Kossuth utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/051/00044-34/2018, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 8.

ID: 3415788   Megjelentetés dátuma: 2018.06.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.