Aljegyző

Sárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltsége

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sárándi Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4132 Tépe, Rákóczi utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyző helyettesítése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Főiskola vagy egyetem, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Legalább 2 év közigazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Adóügyi ismeretek

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

        A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdés alapján legalább három, maximum hat hónapig terjedő próbadiőt kell kötni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

        közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárándi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4272 Sáránd, Nagy utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/928/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Sárándi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4272 Sáránd, Nagy utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/928/2016, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

        Elektronikus úton Paksi Zsuzsa részére a sarandph@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sarand.hu - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarand.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739682   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.