Környezetvédelmi igazgatási ügyintéző

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

környezetvédelmi igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pont szerinti: környezetvédelmi és vízügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Ügyfélfogadás, ügyintézés, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével összefüggő eljárás lebonyolítása, szmogriadó elrendelésében való közreműködés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Környezetvédelmi, vízügyi, természetvédelmi igazgatási hatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alap- vagy szakvizsga, „B” kategóriás vezetői engedély megléte

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség, pontosság, megbízhatóság, önállóság, írásbeli és szóbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, előző munkahelyeket és a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerint, iskolai végzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata, a szakmai és közigazgatási gyakorlat igazolására szolgáló iratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről és a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babják Csaba nyújt, a +36/20/852-4780 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25.574/2016. , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25.574/2016., valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi igazgatási ügyintéző.

        Személyesen: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázókat a jegyző által létrehozott bizottság hallgatja meg. A pályázatokról fenti bizottság véleményét mérlegelve, a jegyző dönt. A pályázat elbírálásáról a pályázók a döntést követően írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes oldala (www.salgotarjan.hu) - 2016. november 28.

        Nógrád Megyei Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Hivatalnál újonnan létesült jogviszony esetében 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A jegyző a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat kiírója a pályázat elbírálásáig a hiánypótlás lehetőségét a pályázók részére biztosítja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.salgotarjan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831797   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.