Igazgatási ügyintéző

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 9. pontja szerinti szociális és gyámügyi igazgatási feladatkör I. besorolási osztály és az 1. sz. melléklet 14. pontja szerinti hatósági feladatkör I. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladatok, jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok ellátása. Ipari -és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása, birtokvédelmi, hagyatéki ügyek intézése. Feladatkörébe tartozó statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése. Feladatkörét érintő bejelentések kivizsgálása, hatósági ellenőrzések lefolytatása és a szükséges intézkedések megtétele. Jegyzői hatáskörbe tartozó határidős feladatok végrehajtásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat, felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, magas szintű konfliktus- és stressztűrő képesség,

        Kiváló szintű önállóság, szorgalom, precizitás, kiemelkedő munkabíró képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

        motivációs levél

        iskolai végzettség(eket) igazoló dokumentum(ok) másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolata

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

        Nyilatkozat a Kttv. 84. §-a szerinti együttalkalmazási tilalomról és összeférhetetlenségről.

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző nyújt, a 06-48/521-037 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1051/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1051/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Személyesen: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sajó Televízió - 2016. október 12.

        www.sajoszentpeter.hu - 2016. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765453   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.