Óvodapedagógus

Sajóládi Gyöngyszem Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sajóládi Gyöngyszem Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3572 Sajólád, Petőfi S utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvénynek megfelelve az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata valamint Helyi Pedagógiai Programja alapján óvodapedagógusi feladat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,

        Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány, Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodapedagógus munkakaörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat,jó kommunikációs és szervező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék Motivációs levél Három hónapnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda címére történő megküldésével (3572 Sajólád, Petőfi S utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/3177-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda címére történő megküldésével (3572 Sajólád, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/3177-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az óvoda nevelőtestületének valamint Sajólád Község Önkormányzatának - mint Fenntartónak - véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.A kinevezéskor négy hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sajólád Község Honlapja - 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818448   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.