Szociális gondozó

Sajókazai Nappali Szociális Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sajókazai Nappali Szociális Központ

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3731 Szuhakálló, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető gondozási és ápolási feladatok ellátása, fizikai, mentális, szociális szükséglet biztosítása az ellátást igénybe vevő saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3 sz. melléklete szerinti képesítés,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képesítést igazoló bizonyítvány másolata,fényképes önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;motivációs levél nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejtiné Nagy Erzsébet nyújt, a 06-48-505-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajókazai Nappali Szociális Központ címére történő megküldésével (3720 Sajókaza, Petőfi út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Sajókazai Nappali Szociális Központ címére történő megküldésével (3720 Sajókaza, Petőfi út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Elektronikus úton Fejtiné Nagy Erzsébet részére a fejtizsoka@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Fejtiné Nagy Erzsébet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Petőfi út 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832011   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.