Pénzügyi ügyintéző

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792. Sajóbábony, Bocskai út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi és számviteli feladatok, bizonylatok pénzügyi rendezése (számlák szakmai telesítésének igazoltatása, érvényesítése, utalványrendelet elkészítése azok aláírásra és utalásra összeállítása), utalása, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátása, az államháztartás számára jogszabályban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség határidőben történő teljesítése; állami támogatáshoz mutatószám felmérés készítése; ÁFA bevallás készítése; ÁFA, szállító és kötelezettségvállalási nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás pályázatokhoz; belső szabályzatok elkészítése, folyamatos, naprakész aktualizálása; az önkormányzat intézményei alapító okiratának elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetemi szintű gazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 1-3 év pénzügyi számviteli gyakorlat.

        Terhelhetőség, önálló minőségi és hatékony munkavégzés.

        Költségvetési területen szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,

        végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a megkérést igazoló postai ajánlott feladóvény másolata,

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Gáborné jegyző nyújt, a 46/549-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3792. Sajóbábony, Bocskai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3580/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3580/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Személyesen: Király Gáborné jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792. Sajóbábony, Bocskai út 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Sajóbábony Város Önkormányzat Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – az előzetes értékelés alapján, személyes elbeszélgetés és a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A kiíró a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sajobabony.hu - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajobabony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828289   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.