Dajka

Ságvári "Bóbita" Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Óvoda

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai dajka feladataival összefüggő feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, dajka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló iratok másolata, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Szóládi Tünde nyújt, a +36205288727 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ságvári "Bóbita" Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde címére történő megküldésével (8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 251/2016-ó , valamint a munkakör megnevezését: Dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Ságvári "Bóbita" Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde címére történő megküldésével (8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 251/2016-ó, valamint a munkakör megnevezését: Dajka.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon - 2016. október 17.

        www.sagvar/bobita/bobita.html - 2016. október 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772138   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.