Pénzügyi, igazgatási ügyintéző

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
Pusztamérgesi Kirendeltség

Pénzügyi, igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 14. Hatósági feladatkör. 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör
24. Koordinációs feladatkör

Ellátandó feladatok:

Adózók és adótárgyak nyilvántartása, helyi adók kivetése; adók módjára behajtható követelések kezelése és beszedése, ellenőrzése.
Munkaügyi feladatok (Pusztamérges Községi Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók vonatkozásában). Pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok. Leltár- és készletnyilvántartás, beszerzések irányítása és felügyelete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános közigazgatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény és végrehajtási rendeletei valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a megjelölt feladatkörökhöz szükséges képesítés. ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság.

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a megjelölt feladatkörökhöz szükséges képesítések. ,

        Önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány.

        Mérlegképes könyvelői képesítés.

        Anyakönyvi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány/Hiányában: igazolás annak igényléséről és büntetőjogi nyilatkozat.

        Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fődi Anita nyújt, a 06-62 585-511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi, igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi, igazgatási ügyintéző.

        Személyesen: Fődi Anita, Csongrád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát - a polgármester egyetértésével - a jegyző hoz döntést. A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül értesítésre kerül a nyertes pályázó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái. - 2016. november 23.

        Ruzsa község honlapja (www.ruzsa.hu) - 2016. november 23.

        Pusztamérges község honlapja (www.pusztamerges.hu) - 2016. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828183   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.