Körzeti háziorvos

Rum Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rum Község Önkormányzata

körzeti háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, Rum, Rábatöttös és Zsennye községek területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi kötelezettséggel, valamint iskola- és ifjúság orvoslási feladatok ellátása, hétközi és hétvégi központi orvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszony keretében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló313/2011. (XII. 23.9 Kormányrendeletben, a 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek megléte,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz; végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; háziorvosi alkalmasság és MOK tagság igazolása; nyilatkozat a háziorvosi körzet ellátásának módjáról; nyilatkozat arról, hogy a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti; hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és arról, hogy az elbírálást nyílt vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beni Ferenc polgármester nyújt, a 0630/5726238 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rum Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9766 Rum, Béke utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: körzeti háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Rum Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9766 Rum, Béke utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2016, valamint a munkakör megnevezését: körzeti háziorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Rum, Rábatöttös és Zsennye Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei bírálják el.
A munkáltató szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Lapok Társaságához tartozó megyei napilapok - 2016. november 26.

        Kisalföld - 2016. november 26.

        www.oali.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Asszisztencia biztosított.
A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822469   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.