(körzeti) ápoló és asszisztens

Rum Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rum Község Önkormányzata

(körzeti) ápoló és asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9766 Rum, Béke utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvos mellett végzendő asszisztensi feladatok a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Diplomás ápoló, vagy a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú végzettség (klinikai szakápoló; körzeti-közösségi ápoló; ápoló OKJ 54) ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        háziorvos mellett megszerzett asszisztensi -legalább 1-3 év -szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        háziorvosi praxisban használatos szoftverek alkalmazásszintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez; pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beni Ferenc polgármester nyújt, a 0630/5726238 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rum Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9766 Rum, Béke utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: (körzeti) ápoló és asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Rum Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9766 Rum, Béke utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016, valamint a munkakör megnevezését: (körzeti) ápoló és asszisztens.

        Személyesen: Beni Ferenc, Vas megye, 9766 Rum, Béke utca 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Rum, Rábatöttös és Zsennye Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei bírálják el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltésénél 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkáltató szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a kinevezésről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761598   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.