Intézményvezető

Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató Központ Rudabánya

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-től 2010. 12. 31-ig.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3733 Rudabánya, Petőfi Sándor utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet 3. sz. melléklet szerinti szakirányú szakképzettség, valamint a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet I. rész I/1. pontja szerinti képesítés,

        Gyermekvédelem, ill. szociális ellátás területén végzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Szociális szakvizsga, vagy ennek hiányában a kinevezést követő 2 éven belül történő megszerzésének vállalása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A képesítést igazoló okiratok hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy személyes adatinak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Szalai Krisztina nyújt, a 06/48/568216. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (3733 Rudabánya, Gvadányi József utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 950/2016. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (3733 Rudabánya, Gvadányi József út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 950/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.rudabanya.hu - 2016. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetői állására"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822465   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.