Intézményvezető

Rozsály Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rozsályi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4971 Rozsály, Kossuth utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás, szociális étkezés idősek nappali ellátása tevékenységi körébe tartozó feladatok irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 8.2. pontjában előírt végzettség, a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint meghatározott 5 év szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga megléte, vagy arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a megbízást követő egy éven belül mrgszerzi

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nadimovné Adorján Ildikó jegyző nyújt, a 06/44 568-014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rozsály Község Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 765/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Rozsály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4971 Rozsály, Kossuth utca 21/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 765/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Nadimovné Adorján Ildikó, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4971 Rozsály, Kossuth utca 21/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831909   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.