Mezőőr

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rezi Község Önkormányzata

Mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8373 Rezi, Kossuth utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok ellátása Rezi község közigazgatási területén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

        mezőőri és rendészeti vizsga megléte

        terepre való saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképpel ellátott önéletrajz

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok, okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázata elbírálását nyílt vagy zárt testületi ülés keretében kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Gábor nyújt, a 30/99-34-627 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8373 Rezi, Kossuth utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 541/3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8373 Rezi, Kossuth utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 541/3/2016., valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.

        Személyesen: Cserép Gábor, Zala megye, 8373 Rezi, Kossuth utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal Rezi Kirendeltsége hirdetőtábláján - 2016. október 10.

        Rezi Község Önkormányzata honlapján www.rezi.hu - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761476   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.