Munkaügyi ügyintéző

Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ

munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Gyökér utca 20,.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezethez tartozó intézmények bér- és munkaügyeinek önálló intézése, MÁK-al való kapcsolattartás, nem rendszeres – és változóbér számfejtése és feladása, munkaügyi nyilvántartások vezetése, KIRA program használata.
Adózással, a társadalombiztosítási ellátásokkal, nyugdíjjal apcsolatos ügyintézésben val ó részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, humánpolitikai, munkaügyi,személyügyi ügyintéző, személyügyi gazdálkodó,

        költségvetési szervnél, szociális, egészségügyi ellátás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        B kategóriás jogosítvány,

        cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, munkaügyi végzettség,

        szociális ellátás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        egészségügyi ellátás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzésre alkalmasság, pontosság, precizítás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű jogszabályok naprakész ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázat eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalan Ildikó intézményvezető nyújt, a 1-257-4528 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ címére történő megküldésével (1173 Budapest, Gyökér utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 569/2016. , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ címére történő megküldésével (1173 Budapest, Gyökér utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 569/2016., valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Bartalan Ildikó intézményvezető részére a iroda@reszk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A RESZK vezetője a pályázati anyagok megismerése, valamint a személyes meghallgatást követően dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bp.Főv.XVII.kerület Rákosmente Önkormányzata - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.reszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761694   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.