Óvodapedagógus

Rákosmenti Bóbita Óvoda Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rákosmenti Bóbita Óvoda Budapest

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1172 Budapest, Heltai tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, oklevél másolata, erkölcsi bizonyítvány, egyéb végzettséget igazoló okiratok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ildikó nyújt, a 2580549 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rákosmenti Bóbita Óvoda Budapest címére történő megküldésével (1172 Budapest, Heltai tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Rákosmenti Bóbita Óvoda Budapest címére történő megküldésével (1172 Budapest, Heltai tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124/2016., valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Szabó Ildikó részére a ovoda@bobitaovoda17.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szabó Ildikó, Budapest, 1172 Budapest, Heltai tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bp. Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának honlapja - 2016. november 18.

        Rákosmenti Bóbita Óvoda honlapja - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bobitaovoda17.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818522   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.