Területi védőnő

Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rákóczifalva Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásáról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben valamint az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői szakirányú végzettség,

        Felhasználói szintű felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet,

        18. életév betöltése,

        cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Rákóczifalva város ismerete,

        B kategóriás jogosítvány,

        személygépjárművel rendelkezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget igazoló iratok hiteles másolata,

        a közalkalmazotti jogviszony várható létesítésekor érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről igazolás), melyet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-a vonatkozásában kell megigényelni azzal a megjegyzéssel, hogy „ munkakörömnek része 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés”,

        nyilatkozat egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvételről,

        a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Blahó Renáta humánpolitikai ügyintéző nyújt, a 06/56/889-720 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2256/2016. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2256/2016., valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

        Személyesen: Kósa Lajos polgármesterének, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a képviselő-testület a benyújtási határidő lejártát követő ülésen tárgyalja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.rakoczifalva.hu - 2016. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rakoczifalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 15.

ID: 2728022   Megjelentetés dátuma: 2016.09.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.