Esetmenedzser

Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. B

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Esetmenedzseri tevékenység ellátása. Adminisztráció, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 15/1998.(IV.30) NM. rendelet alapján: felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermekvédelmi pszichopatrónus, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány kiváltása alkalmazás esetén)

        tizennyolcadik életév betöltése

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Korábban családgondozói munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wulz Rita intézményvezető nyújt, a 06/703379879 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20106/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20106/2016, valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

        Elektronikus úton Wulz Rita intézményvezető részére a csaladsegito@rackeve.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Wulz Rita intézményvezető, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ráckeve Város Honlapja

        Ráckevei Újság

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 9.

ID: 2720439   Megjelentetés dátuma: 2016.09.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.