Kisgyermeknevelő

Rábakecöli Vadgesztenye Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rábakecöli Vadgesztenye Egységes Óvoda-Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9344 Rábakecöl, Kossuth utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az érvényben levő módszertani elvek figyelembe vételével, valamint a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveinek megfelelően gondozza a rábízott gyermekeket. Elősegíti szomatikus és pszichés fejlődésüket, szocializációjukat a megfelelő pedagógiai, pszichológiai és gondozástecnikai ismeretek alkalmazásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott alábbi képesítések valamelyike,

        magyar állampolgárság

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (utólagos benyújtással)

        szakmai önéletrajz

        bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Képesítéseket igazoló okiratok fénymásolatát

        nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról

        a pályázó nyilatkozata a 3 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Somogyi Mónika intézményvezető nyújt, a 06-30-660-1863 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rábakecöli Vadgesztenye Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (9344 Rábakecöl, Kossuth utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-570/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Rábakecöli Vadgesztenye Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (9344 Rábakecöl, Kossuth utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-570/2016, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton Kovácsné Somogyi Mónika intézményvezető részére a kisgyermeknevelo@rabakecol.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kovácsné Somogyi Mónika intézményvezető, Győr-Moson-Sopron megye, 9344 Rábakecöl, Kossuth utca 23. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739687   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.