Pénzügyi- adóügyi ügyintéző

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal
Gersekaráti Kirendeltség

pénzügyi- adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9813 Gersekarát, Béke utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi – és számviteli feladatkör (1. számú melléklet 19. pont)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és adóigazgatási feladatkör teljes körű ellátása, képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében való közreműködés, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         közigazgatási alap- vagy szakvizsga, mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata  a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti önéletrajz  30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Legárt Andrea nyújt, a 94/574-019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9777 Rábahídvég, Bertha György utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/1092/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi- adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9777 Rábahídvég, Bertha György utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/1092/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi- adóügyi ügyintéző.

vagy

        Személyesen: Kissné Mátyás Éva, Vas megye, 9777 Rábahídvég, Bertha György utca 13. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A kinevezésben négy hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gersekarat.hu; www.rabahidveg.hu - 2016. október 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768416   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.