Óvodapedagógus

Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségének fejlesztése, differenciálással. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel. Szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztése. IKT kompetencia alkalmazása a mindennapi munkában. Gyemekek német nemzetiségi fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szaktárgyi tudás, tervezés,tanulás támogatása,nyitottság,kommunikációs készség, elkötelezettség. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Bizonyítványok,erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus .         Postai úton, a pályázatnak a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus .

        Személyesen: Brücklné Staudt Mónika, Fejér megye, 8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde - 2016. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757548   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.