Pedagógiai asszisztens

Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 4 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményben folyó pedagógiai munka segítése,pedagógiai program eredményes megvalósítása. A látás fogyatékos gyermek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse a pedagógusok munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        látássérült gyermek nevelésében, fejlesztésében szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű jó kommunikációs készség, együttműködő képesség, szeretetteljes példaadó viselkedés, empatikus készs

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Bizonyítványok,erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Személyesen: Brücklné Staudt Mónika, Fejér megye, 8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde - 2016. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757547   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.