Óvodapedagógus

Pusztadobosi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pusztadobosi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4565 Pusztadobos, Petőfi utca 85.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sata Bertalanné nyújt, a +36-20/263-47-50 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztadobosi Óvoda címére történő megküldésével (4565 Pusztadobos, Petőfi utca 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1323-1/2016/P , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pusztadobosi Óvoda címére történő megküldésével (4565 Pusztadobos, Petőfi utca 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1323-1/2016/P, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Személyesen: Sata Bertalanné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4565 Pusztadobos, Petőfi utca 85. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókkal való személyes beszélgetés után az óvodavezető dönt. A Pusztadobosi Óvoda óvodavezetője fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pusztadobos Község Önkormányzata hirdetőtáblája - 2016. szeptember 15.

        Pusztadobos Község Önkormányzata hivatalos honlapja, www.pusztadoboshivatal.hu - 2016. szeptember 15.

        https://www.facebook.com/pusztadobosiovoda - 2016. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

http://ovoda.pusztadobos.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 15.

ID: 2728025   Megjelentetés dátuma: 2016.09.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.