Óvodapedagógus

Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9944 Bajánsenye, Vörösmarty utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása. A gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése; a gyermekek testi épségének megóvása, erkölcsi védelme, személyiségük fejlesztése. A szülőkkel való korrekt kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        büntetlen előélet

        4 hónapos próbaidő vállalása

        végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Szakmai hozzáértés, együttműködési készség, problémamegoldás, önállóság, elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dervalics Katalin nyújt, a 94/444-266 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (9944 Bajánsenye, Vörösmarty utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (9944 Bajánsenye, Vörösmarty utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Személyesen: Dervalics Katalin, Vas megye, 9944 Bajánsenye, Vörösmarty utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A dokumentumok feldolgozása, tanulmányozása után szükség szerint interjú, majd elbírálás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813027   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.