Óvodapedagógus

Pöttömsziget Óvoda - Besnyő

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Besnyői Pöttömsziget Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2456 Besnyő, Kultúr köz 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok és a helyi nevelési programnak megfelelő óvodapedagógusi munkakörbe tartozó feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        továbbképzéseket igazoló oklevelek másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczölné Rákász Zsuzsanna intézményvezető nyújt, a 06-25-222-020, 06-70-212-3833 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pöttömsziget Óvoda - Besnyő címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pöttömsziget Óvoda - Besnyő címére történő megküldésével (2456 Besnyő, Kultúr köz 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Gönczölné Rákász Zsuzsanna intézményvezető részére a pottomszigetovoda@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Gönczölné Rákász Zsuzsanna intézményvezető, Fejér megye, 2456 Besnyő, Kultúr köz 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogot gyakorló intézményvezető bírálja el a pályázati határidő lejártát követően. Eredményes pályázat esetén a kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő megállapítására kerül sor. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Besnyő Község honlapja (www.besnyo.hu) - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772155   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.