Adóhatósági előadó

Pomázi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Adóhatósági előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/16. Pénzügyi igazgatási feladatok/ I. vagy II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iparűzési adóalanyok felkutatása; a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóbevallások rendszerezése, gépi feldolgozása, ellenőrzése; iparűzési adóhátralék behajtása; túlfizetések visszautalásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) közszolgálati és cafetéria szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        vagy Főiskola

        Mérlegképes könyvelői végzettség/vállalkozási szakon

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alapvizsga

        Közigazgatási szakvizsga

        Vállalkozási könyvelői gyakorlat

        Költségvetési intézményben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        45/2012.(III.20.) korm.rend. 1 sz. mellékletének megfelelő tartalmú önéletrajz

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pomázi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10218/2016/01 , valamint a munkakör megnevezését: Adóhatósági előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Pomázi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10218/2016/01, valamint a munkakör megnevezését: Adóhatósági előadó.

vagy

        Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária részére a vargane.markus.maria@pomaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pomáz Város honlapja - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812940   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.