2 fő konyhai kisegítő

Pomáz Város Önkormányzata Mátyás Király Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pomáz Város Önkormányzata Mátyás Király Általános Iskola

2 fő konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Mátyás Király utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

átvett élelmiszereket előkészíti, elkészíti a tízórait és az uzsonnát;
a kiszállított ebédet átveszi, kiadagolja, gondoskodik az étel melegen tartásáról;
az étkezéshez használt edényeket elmosogatja; étkeztetés után az ebédlőt és a konyhát kitakarítja

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Képviselő-testület által a település közalkalmazottai részére megállapított egyéb juttatás rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        bizonyítvány/ok másolata;

        önéletrajz;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzata Mátyás Király Általános Iskola címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10219/2016/01 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzata Mátyás Király Általános Iskola címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10219/2016/01, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő konyhai kisegítő.

vagy

        Elektronikus úton Balaton Péterné részére a balaton.peterne@pomaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pomáz Város honlapja - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812927   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.