Adóügyi ügyintéző

Polgármesteri Hivatal Mogyoród

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Mogyoród
Adó- és Pénzügyi Iroda

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 19. pont: I. vagy II. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóbevallások feldolgozása, adókivetések, pénzforgalom könyvelése, határozathozatal, adóhátralékok behajtása, végrehajtások foganatosítása, felszólító levelek, megkeresések, munkabérletiltások küldése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés,vagy középiskolai végzettség és OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási alapvizsga,

        állami, vagy önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlat,

        önkormányzati szakos mérlegképes könyvelő szakképesítés

        felsőoktatásban szerzett pénzügyi szakirányú szakképzettség

        ASP adó szakrendszerben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

        a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

        a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok

        egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

        nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász András Adó- és Pénzügyi Irodavezető nyújt, a 06-28/540-716/200, vagy a 06-30/663-9805 mobilszám -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Mogyoród címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4531/2016. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Mogyoród címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4531/2016., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai feladóvevényt. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázatokról a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mogyorod.hu - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831930   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.