Adóügyintéző

Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal

adóügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. pénzügyi és számviteli feladatok (adóhatósági feladatok)

Ellátandó feladatok:

Adóhatósági feladatok ellátása, adóbehajtási ügyintézés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási területen (önkormányzatnál), adóhatósági feladatok ellátásában szerzett gyakorlat

        közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a képzettséget, végzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz

        nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és a döntést hozók megismerhetik

        nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását

        hozzárjárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Zsuzsanna Ágnes nyújt, a 06-22/576-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8154 Polgárdi, Batthyány utca 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált-3205-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8154 Polgárdi, Batthyány út 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált-3205-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: adóügyintéző.

        Elektronikus úton Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző részére a jegyzo@polgardi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.polgardi.hu

        Fejér Megyei Hírlap (www.feol.hu)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768419   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.