Könyvtáros

Pócsmegyer Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pócsmegyer Község Önkormányzata
Karinthy Ferenc Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2017 Pócsmegyer, Kossuth út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Karinthy Ferenc Könyvtárban a közművelődési törvényben előírtak alapján, valamint a könyvtár működésére vonatkozó belső szabályozás figyelembevételével könyvtárosi feladatok ellátása. Állománygondozással járó feladatok, kapcsolattartás társintézményekkel, közreműködés kulturális rendezvények , nemzeti ünnepek előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában. Közreműködés a helyi újságban megjelenő önkormányzati tájékoztató anyagok, írások elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés,

        könyvtáros - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Önálló munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű weblapszerkesztési ismeretek,

        Gyakorlott szintű Szikla program ismerete,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és szervezői készség,

        Kiváló szintű írás-, és szóbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        -részletes szakmai önéletrajz

        -végzettséget igazoló okmányok másolatai

        -3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérésről szóló igazolás

        -motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Miklós nyújt, a +36302423099 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pócsmegyer Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 670/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Pócsmegyer Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 670/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Személyesen: Németh Miklós, Pest megye, 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pocsmegyer.hu - 2017. október 2.

        községi hirdetők - 2017. október 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 6.

ID: 3208805   Megjelentetés dátuma: 2017.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.