Óvodapedagógus

Piroska Óvoda - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rákosmenti Piroska Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1171 Budapest, Pesti út 368.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyógypedagógus végzettség,

        SNI gyerekek ellátában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Budapest Főváros XVII. kerületének ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáviós képesség,

        Kiváló szintű empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

        szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata

        pályázati meghallgatás esetén az eredeti dokumentumokat be kell mutatni

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnárné Bán Ildikó óvodavezető nyújt, a +36 1 258 16 65 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Piroska Óvoda - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: POP/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Piroska Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1171 Budapest, Pesti út 368. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: POP/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Dr. Molnárné Bán Ildikó óvodavezető részére részére a ovoda@piroskaovoda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényesen és határidőben érkezett pályázatokat az óvodavezető bírálja el, és fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató négy hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828131   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.