Védőnő

Pilisszentlászló Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2009 Pilisszentlászló, Petőfi Sándor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt „vegyes” körzetben ellátandó feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékű elismert oklevél,

        MESZK tagság

        működési nyilvántartás

        Felhasználói szintű MS Office ismeret

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot

        MESZK tagsági igazolványt

        működési nyilvántartás másolatát

        nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Attila polgármester nyújt, a 26/338-782 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentlászló Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentlászló Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2009 Pilisszentlászló, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Személyesen: Központi Iktató, Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

2017. szeptemberi képviselő-testületi ülésen kerülnek a pályázatok elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 29.

ID: 2744649   Megjelentetés dátuma: 2016.09.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.