2 fő óvodapedagógus

Pilismaróti Mesevár Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pilismaróti Mesevár Óvoda

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2028 Pilismarót, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rábízott gyerekek nevelése, fejlesztése. Pedagógiai feladatok ellátása a Nemzeti köznevelési törvény, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és a Helyi Pedagógiai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Kreativitás, környezeti nevelésben való jártasság

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Kiváló szintű pedagógiai felkészültség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szathmári Sándorné nyújt, a 33/470-150 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilismaróti Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (2028 Pilismarót, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 278/2016. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pilismaróti Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (2028 Pilismarót, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 278/2016., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Szathmári Sándorné részére a mesevar99@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szathmári Sándorné, Komárom-Esztergom megye, 2028 Pilismarót, Iskola utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben benyújtott pályázatok papír alapú elbírálását követően, személyes meghallgatás történik. Pozitív elbírálás esetén e-mailes értesítés küldése történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pilismarot.hu - 2016. október 10.

        oktatási intézmény hirdetőtáblája - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja annak jogát, hogy a pályázatát visszavonja, vagy eredménytelenné illetve érvénytelenné nyilvánítja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761458   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.