Pénzügyi ügyintéző

Pilisi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisi Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Iroda

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi ügyintézői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Vagyonleltárral, tárgyi-eszközök nyilvántartásával kapcsolatos feladatok:
• Nagy értékű tárgyi eszköz nyilvántartásával kapcsolatos feladatok:
• Vagyonkezelés
• Készletgazdálkodás
• Pénztáros helyettes

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Pénzügyi - Gazdálkodási ,

        Gazdálkodási területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,

        Gazdálkodási területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Ecostat integrált rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20. Korm.r. szerinti), erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartháné Lázár Eszter gazdálkodási irodavezető nyújt, a 06-29/696-318 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 757-11/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 757-11/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Horváthné Turi Anita személyügyi ügyintéző részére a h.turi.anita@pilis.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a munkáltató ad-hoc bizottsága személyesen is meghallgathatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757553   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.