Logopédus/Gyógypedagógus

Pilisi Játékország Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pilisi Játékország Óvoda

Logopédus/Gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2017 május 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2721 Pilis, Rákóczi út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiájának szakos terapeuta,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló szakirányú oklevél

        Egyéb végzettséget igazoló iratok

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Játékország Óvoda címére történő megküldésével (2721 Pilis, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Logopédus/Gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Játékország Óvoda címére történő megküldésével (2721 Pilis, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199/2016, valamint a munkakör megnevezését: Logopédus/Gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Sztyehlik Gyöngyi részére a ovodapilis@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag tanulmányozása után szükség szerint személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pilisi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A munkavégzés helye Pilisi Játékország Óvoda székhelye és telephelyei.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757489   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.