Óvodapedagógus

Pilisi Játékország Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pilisi Játékország Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2721 Pilis, Rákóczi út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai, szakmai feladatok (Nkt. előírásai alapján), Tanügyi igazgatási adminisztratív teendők, Egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekcsoport és az intézmény érdekében, Pedagógiai Program elfogadása és alkalmazása, Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

        Ha a pedagógus munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló szakirányú oklevél

        Egyéb végzettséget igazoló iratok

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Óvodapedagógusi főiskolai oklevél, vagy igazolás az óvodapedagógus szakon szerzett abszolutórium meglétéről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Játékország Óvoda címére történő megküldésével (2721 Pilis, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Játékország Óvoda címére történő megküldésével (2721 Pilis, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Sztyehlik Gyöngyi részére a ovodapilis@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag tanulmányozása után szükség szerint személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pilisi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony négy hónap próbaidő kikötésével jön létre. A munkavégzése helye: Pilisi Játékország Óvoda székhelye és telephelyei.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757488   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.