Pszichológus

Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pilisi Gyermekotthon Ceglédi Tagintézménye
1 fő

pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Harmat utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A csoportban, lakóotthonokban élő gyermekekkel való terápiás beszélgetések, tanácsadás számukra. személyiség állapotuk felmérése után terápiás terv készítése, majd egyéni fejlesztésük.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológus, pszichiáter végzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelmi szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Képzettséget igazoló egyetemi oklevél másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskés Ildikó nyújt, a 70/684-57-14 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

        Elektronikus úton Kröpfl Mihályné igazgató részére a titkarsag@pkastely.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kecskés Ildikó, Pest megye, 2700 Cegléd, Harmat utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757414   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.